Menu
پنجشنبه 04 بهمن 1397

آرشیو خبر

مطالب موجود برای 'اینترنت اشیاء، Advantech، IIOT'

هوشمند سازی تجهیزات توسط اینترنت صنعتی اشیاء (IIOT )

هوشمند سازی تجهیزات توسط اینترنت صنعتی اشیاء (IIOT )

جهت پیشرو بودن در عصر اینترنت صنعتی ،محصولات سری UNO شرکت Advantech چیزی فراتر از یک کامپیوتر صنعتی می باشند.