Menu
چهارشنبه 28 آذر 1397

آرشیو خبر

مطالب موجود برای 'سمینار سوپروایزری ماشینهای دوار- اتوماسیون صنعتی-'

بازتاب برگزاری سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار در پارس جنوبی

بازتاب برگزاری سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار در پارس جنوبی

بازتاب برگزاری سمینار سوپروایزری ماشینهای دوار در رسانه های ملی  
حضور  شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در منطقه ماهشهر

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در منطقه ماهشهر

 سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار توسط شرکت اتوماسیون صنعتی برگ طی 3 روز در دی ماه 95 برای شرکتهای پتروشیمی از جمله : اروند، فجر، مارون با حضور مدیران و کارشناسان آن مجموعه محترم برگزار گردید.