Menu
یکشنبه 22 تیر 1399

عمومی

تمدید گواهینامه هاي سيستم مديريت كيفيت ، زيست محيطي ، ايمني و بهداشت  و HSE MS شركت برگ

تمدید گواهینامه هاي سيستم مديريت كيفيت ، زيست محيطي ، ايمني و بهداشت و HSE MS شركت برگ

ممیزی مراقبتی سالیانه سيستم مديريت كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي و HSE MS  شركت برگ شامل ISO 9001:2015  - ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2015 -  و HSE MS با راهبری واحد سیستم ها و روش های شرکت در تاریخ 29 و 30...
مشارکت کارکنان برگ در طرح نیکوکارانه پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی

مشارکت کارکنان برگ در طرح نیکوکارانه پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی

کارکنان برگ در طرح نیکوکارانه پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز (HLA Typing) که توسط موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک در ساختمان برگ انجام شد، مشارکت کردند.
دریافت گواهی تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط شرکت برگ

دریافت گواهی تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط شرکت برگ

گواهی تحقیق و توسعه مدرکی است دال بر موارد فوق الذکر که پس از بررسی های کارشناسی و در صورت احراز شرایط از سوی سازمان های استانی صنعت، معدن و تجارت به شرکت های اعطا می شود.
ارزش هایی از جنس برگ!

ارزش هایی از جنس برگ!

برگ، یکی از شرکت هایی است که اعتقاد دارد ارزش های سازمانی باید در تمامی حوزه های فعالیت یک شرکت نمود عملی پیدا کند. مادر برگ، به خلاقیت و نوآوری، تسهیم دانش، احترام و کار تیمی به عنوان ارزش های برگی اعتقاد داریم و عملکرد ما طی 25 ...
برگ نماینده انحصاری Burkert در ایران

برگ نماینده انحصاری Burkert در ایران

 بورکرت ،Burkert ،با بیش از 70 سال سابقه در تولید سیستم های اندازه گیری و کنترل گاز و مایعات
معرفی توانمندیهای برگ در منطقه ویژه پارس جنوبی

معرفی توانمندیهای برگ در منطقه ویژه پارس جنوبی

در تاریخ 28 و 29 خرداد در شهر عسلویه، از پالایشگاههای پارس جنوبی ، OIEC و پتروشیمی های پردیس،  برزویه، آریا ساسول، مروارید و جم توسط تیم شرکت برگ بازدید به عمل آمد.