Menu
جمعه 17 اردیبهشت 1400

استخدام

فرصت همکاری برای متقاضیان شغل:


·    برای حضور در برگ باید بکوشید که موفق باشید و دیگران را در دست‌یابی به موفقیت یاری کنید.

·    به یاد داشته باشید که دانسته‌های شما سرمایه‌های سازمانی ا‌ست. بنابراین در اشتراک‌گذاری این سرمایه‌ها با دیگران بکوشید.

·   برگ با برنامه‌ای منظم و به صورت مستمر در حال افزایش کمی کارکنان خود بوده است تا در صورت نیاز هر یک از واحدها و بخش‌ها نیروهای شایسته، علاقه‌مند و پرتلاش برای پیوستن به     خانواده‌ی برگ انتخاب شوند.

·  شما برای پیوستن به ما، می‌توانید فرصت های شغلی که موجود می باشد را بررسی نمایید، و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.

·   برگ ضمن سپاس از تمام کسانی که این شرکت را برای فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌اند، پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در برگ، با کسانی که برای یک جایگاه شغلی در برگ مناسب شناخته شوند، تماس خواهد گرفت.

 

مراحل جذب نیرو:

 

مرحله اول : در ارزیابی اولیه، رزومه ها بررسی می شوند سپس اشخاص، جهت انجام مصاحبه تخصصی به شرکت برگ دعوت می شوند.

مرحله دوم : مصاحبه‌ نگرشی، توسط واحد منابع انسانی شرکت برگ انجام می گردد.

مرحله سوم : در این مرحله، شخص به آزمون کتبی تهیه شده در واحد منابع انسانی، پاسخ می دهد.

مرحله چهارم : کانون ارزیابی انجام می شود. کانون ارزیابی رویه ای است که طی آن مدیریت منابع انسانی ویژگی ها و توانایی های مرتبط با شغل را می سنجد بدین ترتیب که گروهی از داوطلبان در چند تمرین از پیش تعیین شده شرکت می کنند و تیمی از ارزیاب های آموزش دیده،هرداوطلب را باتوجه به رفتارهای مرتبط با شغل، ارزیابی می کنند و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.

مرحله پنجم : تست روانشناختی PDA به منظور تجزیه و تحلیل های روانشناختی.

مرحله ششم : فرد مناسب جهت شغل مورد نظر انتخاب شده و عضوی از خانواده برگ می گردد.

 

تکمیل و ارسال رزومه