Menu
چهارشنبه 01 اسفند 1397

آموزش های تخصصی

برگ،شرکت برگ،اتوماسیون صنعتی،شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهد و شامل ابزارهایی نظیر انواع کنترلر ، نشاندهنده ، ترانسمیتر، رکوردر می باشند که این ابزارها وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو ، سطح مایعات را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر عهده دارند. همان گونه که از اسم اتوماسیون بر می آید حوزه اتوماسیون صنعتی در بر گیرنده گستره وسیعی از تجهیزاتی است که عملیات اتوماتیک کردن را در صنعت به انجام می رساند. تجهیزاتی نظیر کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)، انواع کنترل دور ، شفت انکودر و سنسور های پراکسیمیتی را می توان در این حوزه دسته بندی کرد .