دات نت نیوک
Menu
جمعه 03 فروردین 1397
  


ترانسمیتر اندازه گیری جریان سیالات به روش جابجایی مثبت
- انواع فلومتر های جابجایی مثبت (Positired is Placement) 
- نمایش ،مانیتور ،ترانسمیتر ،کنترلon/off دریک دستگاه
-  دارای خروجی قابل برنامه ریزی و قابل استفاده برای تمامی سیالات مایع (حتی با ویسکوزیته بالا)