دات نت نیوک
Menu
شنبه 01 اردیبهشت 1397
  


بریر ورودی یونیورسال
-  ورودی: (RTD,TC,Ohm,mA,V,Potentiometer)
- خروجی:Active,Passive,mA,رله