دات نت نیوک

Menu
شنبه 30 تیر 1397

لیست محصولات برگ

  


بریر ورودی یونیورسال
-  ورودی: (RTD,TC,Ohm,mA,V,Potentiometer)
- خروجی:Active,Passive,mA,رله