دات نت نیوک
Menu
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

چشم انداز ، ماموریت ، ارزش ها

چشم انداز شرکت برگ:   

آرمان، تعهد و رفتار اصلي اتوماسيون برگ اجراي تعهدات يك شهروند مسئول جهاني است يعني احترام به حقوق انساني و پايبندي به اصول اخلاقي در فرهنگ و تجارت. این اصول است كه عمیقا ریشه در تاریخ و فرهنگ برگ دارد و در راه انجام کسب و کار روزانه ما منعکس شده است. رابطه برگ با همه ذینفعان برمبناي اعتماد گذاشته شده است. البته ما آگاه هستيم که اعتماد باید از طریق اقدامات و شهرت شرکت ما به دست آورده شود.

ارتباطات داخلی و خارجی یکی از مهمترین ابزارها برای کمک به ما در رسیدن به اهداف کلی و نتايج مورد انتظار برگ است و همواره گفت و گوي باز و صادقانه گروه برگ با تمام ذینفعان، به درک بيشتر و در نتيجه اعتماد بيشتر آنها به شركت برگ منجر شده است. هر یک از اعضای خانواده برگ همزمان با ورود به سازمان می‌آموزند که مشتری مهمترین و ارزشمندترین عنصر سازمان است و ارزشمند دانستن او، ارزشمند دانستن بقای کسب و کار است

فرهنگ مشتری مداری در بخش‌های مختلف سازمان ریشه دوانده است و کارکنان می‌دانند که ادامه‌ی فعالیت هر یک از آنها بستگی به جایگاه مشتری و میزان رضایت او از خدمات سازمان دارد و هر یک با تمام توان خود باید در برآورده ساختن خواست و نیاز مشتري تا حد ممکن بکوشند.ارزش های شرکت برگ:  

احترام: ما برگی ها رفتارمان با همدیگر در کمال احترام همراه باگشاده رویی، بیان مناسب و لحن نرم جهت حفظ حریم یکدیگر است. احیاء فرهنگ زیبای تشکر و عذرخواهی هنگام بروز اشتباه و درخواست کردن هنگام نیاز را سرلوحه رفتار خود قرار داده ایم.

مشارکت توسعه و بهبود مستمر: ما برگی ها درپی یادگیری فعال و مستمر، مطالعه، آموزش و انتقال دانش به همدیگر می باشیم. مشورت پذیری، اشتراک تجربیات و اعتقاد به پیشنهادات را به طور مستمر چاشنی فعالیتهای خود می نماییم .

برنامه ریزی: ما برگی ها انجام فعالیتهای روزانه خود را با کمک برنامه ریزی صحیح، اولویت بندی کارها و مدیریت زمان به انجام می رسانیم. نظم در انجام کار، دقت و هوشیاری مضاعف، انعطاف پذیری و سرعت عمل داریم و در نهایت به کیفیت هرچه بیشتر کار می اندیشیم

مدیریت احساسات: ما برگی ها به هنگام بروز مسئله، احساسات و عواطف خود را مدیریت می کنیم و به این ترتیب با پرهیز از اغراق، صبر و تامل نموده و روحیه ی تحمل ابهام را در خود افزایش می دهیم تا بتوانیم محیط امنی را برای گفتمان ایجاد نماییم

صداقت وصراحت: ما برگی ها در گفتار خود صداقت و صراحت مبتنی برراستگویی و پذیرش اشتباه داریم. به دنبال ارتقا هرچه بیشتر وجدان کاری و اخلاق حرفه ای هستیم تا به ما کمک کند از قضاوت پرهیز نماییم

مسئولیت پذیری: ما برگی ها به دنبال روابط کاری شفاف هستیم، روابطی که مبتنی بر آزادی عمل و اختیارات می باشد. در مقابل کارهای خود پاسخگو هستیم و مسئولیت پذیری را در قالب چارچوب های هنجاری رعایت می نماییم

خلاقیت: ‌ما برگی ها در زمینه شغلی مربوط به خود آزادانه به بیان ایده های خود پرداخته و خلاقیت های فردی را در راستای پرهیز از پیچیده کردن کارها به کار می بندیم، و نوآوری را به سمت ساده سازی سوق میدهیم.