دات نت نیوک
Menu
دوشنبه 23 مهر 1397

گواهینامه ها

  
رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی
رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه...
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه...
شرکت کامپیوتری برگ با شماره نظام صنفی رایانه ای 21010364 اجازه دارد که طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379/10/04 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی شماره 21185/ت 26089/ه مورخ 1383/04/24 مصوب دولت جمهوری اسلامی تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان تهران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بزرگراه نیایش، خیابان شهید عاطفی غربی، پلاک 64 به فعالیت بپردازد.
صحت این مجوز در سایت Tehrannsr.org قابل مشاهده است.
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران در راستای اهداف مصوبه خویش که با سعی و تلاش دانشگاهیان و متخصصین صنایع و با تاییدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف اصلی ارتقاء سطح توانایی و دانش فنی در زمینه سیستم های کنترل و ابزار دقیق تاسیس یافته است، بدینوسیله اعلام میدارد شرکت کامپیوتری برگ به شماره عضویت 932129 عضو حقوقی انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران میباشد.
گواهینامه ISO 14001:2004
گواهینامه ISO 14001:2004
ISO 14001 سیستم مدیریت را برای دامنه کاربرد تشریح شده در زیر بکار می گیرد:
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های صنعتی و سیستم های فن آور اطلاعات و ارتباطات، تامین و تهیه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات پس از فروش.
گواهینامهOHSAS 18001 : 2007
گواهینامهOHSAS 18001 : 2007
OHSAS 18001 سیستم مدیریت را برای دامنه کاربرد تشریح شده در زیر بکار می گیرد:
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های صنعتی و سیستم های فن آور اطلاعات و ارتباطات، تامین و تهیه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات پس از فروش.
سیستم مدیریت HSE
سیستم مدیریت HSE
سیستم مدیریت HSE مبتنی بر نظامنامه HSE وزارت نفت برای دامنه کاربرد تشریح شده در زیر بکار می گیرد:
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های صنعتی و سیستم های فن آور اطلاعات و ارتباطات، تامین و تهیه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات پس از فروش.
گواهینامه ISO 9001
گواهینامه ISO 9001
ISO 9001 سیستم مدیریت را برای دامنه کاربرد تشریح شده در زیر بکار می گیرد:
طراحی، مدیریت نصب و راه اندازی سیستم های صنعتی و سیستم های فن آور اطلاعات و ارتباطات، تامین و تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات آموزشی، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش.
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
به استناد ماده پنج اساسنامه، شرکت برگ تا سال 1395/06/31 از کلیه حقوق و مزایای تشکل صنفی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برخوردار است .
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
احراز صلاحیت شرکت برای انجام امور مربوط به تجهیزات و تاسیسات توسط این گواهی تایید می شود.
سندیکای صنعت برق
سندیکای صنعت برق
به استناد ماده 7 اساسنامه سندیکای صنعت برق ایران، بدینوسیله گواهی می شود شرکت کامپیوتری برگ به شماره ثبت:92864 و کد عضویت:147-16 به عضویت سندیکای برق ایران پذیرفته شده و از کلیه حقوق و مزایای مربوطه بهره مند است.
گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گر...
گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گر...
بموجب این گواهی با پیروی ا الزامات سازمانی و نظام فنی اجرایی صنعت گاز، فعالیت پیمانکاری/خدماتی شرکت برگ، بمدت دو سال در زمینه های 1. پیمانکاری/تاسیسات و تجهیزات 2. اتوماسیون صنعتی/ابزاردقیق 3. پیمانکاری/ارتباطات 4. ارتباطات ، تشخیص صلاحیت می گردد.
عضویت در انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
عضویت در انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی
شماره عضویت: 73107 تاریخ صدور: 1397/02/01
شروع عضویت: 1373/07/01 اعتبار تا تاریخ: 1397/07/30