اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 29 دی 1394

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 21 الی 24 دی 1394

در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کیش

 

ویدئو