اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 16 مهر 1393

سمينار تخصصی آشنایی با سيستمهای ابزار دقيق مشعل كوره های سيمان

در سمينار مذكور كليه مباحث فنی با سيستمهای ابزار دقيق مشعل كوره های كارخانجات سيمان  و نيز معرفی ديگر محصولات شركت برگ از جمله انواع : ترانسميترهای ( فشار، اختلاف فشار، دما و سطح)، ايزولاتورها، بريرها، ولو، سنسورهای لرزش و ... توسط واحد مهندسی فروش شركت اتوماسيون صنعتی برگ انجام شد و در كارگاه آموزشی نحوه كار با كليه تجهيزات مرتبط با اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق مورد بررسی قرار گرفت.