اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 24 شهریور 1394

تفاهم انجمن صنفی شرکت های اتوماسيون صنعتی و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع

پس از ماه ها تعامل و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه ی صنایع الکترونیک ،به منظور ارایه ی راهکارهای بهره گیری از پتانسیل ها و امکانات صندوق مذکور در راستای تقویت شرکت های اتوماسیون صنعتی سرانجام در تاریخ 25 مرداد ماه 94 و در آستانه بیستمین سالگرد تاسیس این انجمن صنفی تفاهمنامه ی همکاری دو جانبه ای میان طرفین منعقد  گردید.

آقای مهندس مسعود مهرداد، مدیر عامل شرکت برگ و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی پیگیری و عقد این تفاهمنامه را گامی بلند و اقدامی موثر در راستای رسالت حرفه ای انجمن دانست و ابراز امیدواری کرد تا به زودی شاهد اقدامات مشابه دیگری از سوی این تشکل صنفی باشیم.
بر اساس توافقات به عمل آمده، از این پس ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت ها و طرح های اتوماسیونی متقاضی بهره مندی از تسهیلات قابل ارایه از سوی صندوق و همچنین تدوین شاخص های اثربخشی ،سنجش و پایش طرح های متقاضی ،به انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی واگذار خواهد شد.
مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه ی صنایع الکترونیک در ارتباط با موضوعاتی که در کانون توجه و حمایت صندوق قرار دارند به موارد زیر اشاره کرد:

پروژه هایی که توسط شرکت های ایرانی با همکاری یا سرمایه گذاری خارجی انجام می شوند.

پروژه هایی که به صورت یک کار مشترک توسط چند شرکت ایرانی انجام می شوند.

تولید بدون کارخانه.

فعالیت های تحقیق و توسعه.

برنامه های آموزشی خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی برای ارایه ی آموزش در ایران.

حضور در نمایشگاه های خارجی.

صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی.

اخذ استانداردهای معتبر بین المللی.

 

ویدئو