اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 08 مهر 1393

دومين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پتروشيمی(اراک)

حضور شركت اتوماسیون صنعتی برگ در دومين نمايشگاه بين المللی نفت،گاز، پتروشيمی و پاالایش


8 الي 11 مهرماه 1393 در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی اراک
ویدئو