اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 24 شهریور 1394

تفاهم نامه انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت و گاز

موافقت نامه همکاری ميان ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و انجمن صنفی شرکت های اتوماسيون صنعتی امضا شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ،دکتر جعفر توفيقی دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و ذغال سنگ معاونت علمی در مراسم امضای موافقت نامه همکاری ميان اين ستاد و انجمن صنفی شرک های اتوماسيون صنعتی اظهار کرد: بزرگترين اولويت ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و ذغال سنگ معاونت علمی تشکيل يک خانواده بزرگ از فعالان اين حوزه است.

بر اساس اين گزارش ،امضای اين موافقت نامه در راستای سند چشم  انداز 1404 ،برنامه پنجم توسعه و سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف همکاری در ارتقای توان فناوری و حضور موثر تشکل ها و انجمن های مرتبط ،بهبود فضاي کسب و کار ،تعيين اولويت هاي فناوری صنعت نفت و تجاری سازی فناوری داخلی و توسعه آن در سطح ملی و بين المللی صورت پذيرفته است.

اين موافقت نامه توسط دکتر جعفر توفيقی دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و مهندس مسعود مهرداد رياست هيئت مديره انجمن صنفی شرکت های اتوماسيون صنعتی امضا شده و به مدت سه سال دارای اعتبار است.