اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 18 اردیبهشت 1395

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی 16 الی 19 اردیبهشت 1395 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن میلاد، غرفه 55