اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 18 آبان 1395

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ درشانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 15 الی 18 آبان 1395 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 6، غرفه 11/37

 
 

 

شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق

ویدئو