اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 13 آبان 1394

سمینار تخصصی معرفی محصولات و راه حل های جامع صنعتی کمپانی PR Electronics

سمينار تخصصی معرفی محصوالت کمپانی دانمارکی"PR Electronics" توسط شرکت اتوماسيون برگ در روز چهارشنبه سيزدهم آبان ماه سال جاری و با حضور جمع کثيری از مديران و کارشناسان صنايع مختلف کشور، در هتل همای تهران برگزار شد. در اين سمينار يک روزه که با حضور و سخنرانی مديران فنی کمپانی سازنده آقايان Simon Bisbo مدير کارخانه و Jorgen Lunding مدير فروش بين المللی کمپانی PR Electronics و با هدف معرفی محصوالت و راهکارهای نوآورانه و راه حل های صنعتی شرکت مزبور برگزار شد. حاضران با طيف گسترده ی محصوالت اين شرکت در زمينه ی انواع ترانسميترهای يونيورسال، ترانسميترهای Head mount، ايزولاتور بريرها، نمايش گرهای يونيورسال و مبدلهای سيگنال ساخت اين شرکت و همچنين توانمنديهای شرکت اتوماسيون صنعتی برگ در زمينه ی تأمين تجهيزات و اجرای پروژههای اتوماسيون صنعت در صنايع مختلف آشنا شدند. ادامه