اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 19 دی 1395

حضور شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در منطقه ماهشهر

 سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار توسط شرکت اتوماسیون صنعتی برگ طی 3 روز در دی ماه 95 برای شرکتهای پتروشیمی از جمله : اروند، فجر، مارون با حضور مدیران و کارشناسان آن مجموعه محترم برگزار گردید.

سمینار تخصصی و آموزشی سوپروایزری ماشینهای دوار (CM) توسط جناب آقای مهندس حیدری و همچنین معرفی محصولات جدید شرکت برگ توسط جناب آقای مهندس مختاری ارائه شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

Condition Monitoring یا سوپروایزری ماشینهای دوار به نگهداری و تعمیرات پایش وضعیت یا مراقبت وضعیت به مجموعه اعمالی می گویند که با پایش وضعیت ماشین و بررسی تغییرات آن در طول زمان بر اساس پارامترهایی مانند ارتعاشات، صدا، عملکرد، روانکاری، دما، وضعیت ماشین را تعیین می کند. پایش وضعیت یکی از اجزای اصلی نگهداری پیش بینانه می باشد.

 

 

 

 

 

شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق