اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 26 اردیبهشت 1396

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز، پتروشیمی

حضور  شرکت اتوماسیون صنعتی برگ در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی 16 الی 19 اردیبهشت 1396

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران- سالن میلاد(31A) غرفه 1042

 

ابزاردقیق

ابزاردقیق

 

 

شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق