اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 24 تیر 1396

سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار( Condition Monitoring) در فاز 12 مجتمع گاز پارس جنوبی

سمینار تخصصی سوپروایزری ماشینهای دوار ( Condition Monitoring) شرکت برگ در مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ 96/04/20 با حضور مدیران ارشد فنی و واحد CM در سالن کنفرانس مجتمع گاز پارس جنوبی فاز 12 برگزار شد.

 

 

شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق

 

 

ویدئو