اتوماسیون صنعتی برگ

تاریخ: 11 شهریور 1396

سمینار تخصصی Condition Monitoringبرای توربین های برق- آبی (Hydro Power)

سمینار تخصصی Condition Monitoring برای توربین های برق- آبی (Hydro Power) شرکت برگ در  سازمان آب و برق خوزستان تاریخ 96/06/07 با حضور مدیران ارشد فنی و واحد CM در سالن آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.