Menu
جمعه 17 اردیبهشت 1400

آکادمی برگ

اختلاف پتانسیل زمین

اختلاف پتانسیل زمین

نقاط مشخصی از یک مدار الکتریکی دارای پتانسیل الکتریکی مرجع یا زمین هستند. پتانسیل الکتریکی در این نقاط، مقدار مشخصی (ایده آل صفر) خواهد بود. برای ایجاد پتانسیل صفر، این نقاط باید به پتانسیل زمین (ارت) متصل شوند. در صورت ترکیب چن...
سطح یکپارچگی ایمنی SIL

سطح یکپارچگی ایمنی SIL

SIL مخفف عبارت Safety integrity level و به معنای سطح یکپارچگی ایمنی است.به زبان ساده SIL بیانگر میزان نسبی کاهش ریسکی است که با استفاده از یک فرایند ایمنی خاص حاصل می شود 
محیط انفجاری EX

محیط انفجاری EX

محیط صنعتی انفجاری چیست؟ یک محیط انفجاری می تواند به علت وجود انواع مواد شیمیایی در هوا مانند انواع گازها، بخار و مه قابل اشتعال به وجود آید. در صورتی که مقدار کافی از یک ماده اشتعال زا در هوای محیط وارد شود کوچکترین عامل اح...
تجهیزات Loop Powered

تجهیزات Loop Powered

ترانسمیترها و ترانسدیوسرهای Loop Powered نوعی از تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی می باشند که بدون نیاز به منبع تغذیه مجزا ، به حلقه جریان مدار اندازه گیری متصل شوند. طراحی این تجهیزات به گونه ای است که تغذیه مورد نیاز خود را از جری...
پروتکل HART

پروتکل HART

عبارت HART مخفف عبارت Highway Addressable Remote Transducer می باشد. پروتکل هارت، برای ارسال اطلاعات از روش کلید گذاری تغییر فرکانس FSK یاFrequency Shift Keying استفاده می کند.
آشنایی با پروتکل های صنعتی

آشنایی با پروتکل های صنعتی

یک پروتکل ارتباطی، سیستمی شامل مجموعه ای از قوانین است که بر مبنای آن برقراری ارتباط (ارسال و دریافت انواع پیام) مابین دو یا چند تجهیز میسر می شود.
کاربری تجهیزات Signal Conditioning

کاربری تجهیزات Signal Conditioning

تجهیزات Signal Conditioning شامل انواع ایزولاتورها، بریر ها، ترانسمیترها و مبدل ها می شود که برای تبدیل سیگنال های دریافتی از انواع سنسور ها و اکچویتورهای آنالوگ به سیگنال استاندارد به کار گرفته می شوند.