Menu
چهارشنبه 09 بهمن 1398

شبکه های صنعتی

شبکه های صنعتی

راهنمای شبکه ها و ارتباطات و ....

پروتکل HART

پروتکل HART

عبارت HART مخفف عبارت Highway Addressable Remote Transducer می باشد. پروتکل هارت، برای ارسال اطلاعات از روش کلید گذاری تغییر فرکانس FSK یاFrequency Shift Keying استفاده می کند.
آشنایی با پروتکل های صنعتی

آشنایی با پروتکل های صنعتی

یک پروتکل ارتباطی، سیستمی شامل مجموعه ای از قوانین است که بر مبنای آن برقراری ارتباط (ارسال و دریافت انواع پیام) مابین دو یا چند تجهیز میسر می شود.