Menu
ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1398

Convert-protocols-advance

آشنایی با شبکه های صنعتی پیشرفته (تبدیل پروتکل ها)

محتوای دوره:

o      روش و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت تبدیل پروتکل ها

o      نحوه بکارگیری آنها در فرایند های صنعتی توسط ماژول های Hilscher

 

مدت دوره: 3 روز  - 24 ساعت

پیش نیاز: مهندس برق  و اتوماسیون

صنایع مرتبط: کارخانه ها - صنایع رنگ و شیمیایی

شهریه بازای هر نفر در صورت برگزاری در شرکت برگ: 1.300.000 تومان

شهریه بازای هر نفر در صورت برگزاری در محل مشتری: 1.950.000 تومان