Menu
پنجشنبه 15 خرداد 1399

برگ برند محبوب

  

1397/10/17

مهندس محمد قانعی
مدیر امور تعمیرات ابزار دقیق
نیروگاه شهید منتظری اصفهان
استفاده از ترانسمیترهای شرکت PR-Electronics خریداری شده از شرکت
برگ در طول سالیان گذشته، بسیاری از مشکلات این نیروگاه را که به واسطه فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات ایجاد شده، به بهترین روش و اطمینان بالا و استاندارد حل کرده و در مواردی از خسارات سنگین جلوگیری کرده.